WYPRAWKA SZKOLNA

WYPRAWKA SZKOLNA

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”. W roku szkolnym 2017/18 projektem obejmuje się uczniów : – słabowidzących, – niesłyszących, – słabosłyszących, – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, […]