PROJEKT eTWINNING „STREET ART: WHAT YOUR EYE CAN CATCH”

PROJEKT eTWINNING „STREET ART: WHAT YOUR EYE CAN CATCH”

Projekt eTwinning „Street art: what your eye can catch”  – to tytuł projektu zrealizowanego w Liceum Plastycznym w Supraślu w ramach platformy eTwinning w  okresie październik 2018 – styczeń 2019. W projekcie uczestniczyli uczniowie klas 3gr i 3ti. Językiem projektu był język angielski. Głównym założeniem przedsięwzięcia  było zainteresowanie uczniów przykładami sztuki ulicznej, znajdującej się w […]