TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

  20.08.2019r. – poprawkowe egzaminy maturalne – część pisemna godz. 9.00 21.08.2019r. – poprawkowe egzaminy maturalne – część ustna godz.11.00 26.08.2019r. – egzamin poprawkowy z matematyki – część pisemna godz. 9.00 – egzamin poprawkowy z matematyki – część ustna godz. 12.00 – egzamin poprawkowy z rysunku i malarstwa – godz. 9.00 27.08.2019r. – egzamin poprawkowy […]