ZMIANA STAWKI ŻYWIENIOWEJ W INTERNACIE

Informujemy, że od 01 marca 2017 zmienia się wysokość stawki żywieniowej.
Na podstawie § 76 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz 1872) na wniosek dyrektora zwiększona zostaje całodzienna stawka żywieniowa – 12,00 zł (3,50 – śniadanie, 5,00 – obiad, 3,50 – kolacja).
W związku z powyższym bardzo prosimy o regularne i terminowe opłaty do pierwszego dnia każdego miesiąca.