WIOSNA MŁODZIEŻY ARTYSTYCZNEJ 2017

Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu zaprasza na  prezentację młodych talentów. Prace plastyczne których tematem jest MIEJSCE oglądać można w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku.

Młodzi adepci sztuki przedstawiają miejsca  szczególnie im bliskie, interesujące,  inspirujące do swobodnej wypowiedzi twórczej.    Miejsca zobaczone, odczute, poznane  i uwiecznione w różnych technikach plastycznych i na wiele subiektywnych sposobów: począwszy od zbliżeń, ciasnych kadrów po rozległe panoramy. Miejsca odrealnione, takie, które można zobaczyć tylko we własnej wyobraźni.  Prezentujemy  prace  malarskie i  graficzne  powstałe w  pracowniach Liceum Plastycznego w Supraślu. Wystawie towarzyszyć będą  koncerty w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej.

Zapraszamy na wernisaż 21 marca/ wtorek/o  godz.17.00 do Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku,  ul. Podleśna 2.