XII MAKROREGIONALNY PRZEGLĄD PLASTYCZNY Z RYSUNKU, MALARSTWA I RZEŹBY UCZNIÓW SZKÓŁ PLASTYCZNYCH

W dniach 06 – 08 kwietnia 2017 roku przegląd odbył się w Liceum Plastycznym w Zamościu.

W przeglądzie wzięło udział 15 szkół z makroregionu północno wschodniego , każdą ze szkół reprezentowało trzech najlepszych uczniów z klas trzecich. LP w Supraślu godnie reprezentowały uczennice: Maja Bernaczek, Agnieszka Godlewska i Olga Żurawska.

Jury w składzie: przewodniczący  prof. Jacek Dyrzyński  z ASP w Warszawie oraz członkowie: prof. Zbigniew Szot z UA w Poznaniu, prof. Jacek Jagielski z UA w Poznaniu, prof. Krzysztof Gliszczyński z ASP w Gdańsku, prof. Aleksander  Zyśko z ASP we Wrocławiu oraz prof. Bogdan Klechowski z ASP w Krakowie oceniało prace z trzech dziedzin : malarstwa , rysunku i rzeźby. Były to prace przywiezione przez uczniów z  I etapu szkolnego oraz praca wykonana na miejscu podczas przeglądu.

Jury, składające się z wybitnych Profesorów najlepszych uczelni artystycznych w Polsce podkreśliło wysoki poziom prezentowanych prac w szczególności z rzeźby. W punktacji rzeźby Maja Bernaczek otrzymała 3 lokatę.

Pierwsza piątka szkół biorących udział w drugim etapie przeglądu przedstawia się następująco:  

 I miejsce – Państwowe Liceum Plastyczne  w Olsztynie  

II miejsce – Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie

III miejsce, zajęła nasza szkoła, Liceum Plastyczne w Zamościu

IV miejsce Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie

V miejsce Liceum Plastyczne w Supraślu