ZWYCIĘSKIE LOGO PROGRAMU „POMOC, A NIE PRZEMOC!”

http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/aktualnosci/50540,Zwycieskie-logo-programu-quotpoMOC-a-nie-przeMOCquot.html