DOBRE WIADOMOŚCI

Maria Tołwińska z klasy IV GR to obecnie stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Karolina Pyszko z klasy III TI uzyskała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy!