WSPÓŁPRACA NARODÓW – KORESPONDENCJA SZTUK

Radość jest sercem duszy: oświetla tego,

kto ją ma i ogrzewa wszystkich, na których padają jej promienie.

                                                                                                           (św. Jan od Krzyża)

      W dn. 21.10.2018 – 27.10.2018 w Liceum Plastycznym im. Artura Grottgera w Supraślu gościła grupa młodzieży polskiego pochodzenia z Mohylewa na Białorusi. Uczniowie wraz z opiekunami przyjechali do naszego urokliwego miasteczka, aby wspólnie z polską  młodzieżą realizować projekt „Obchodzimy stulecie Niepodległej”, współfinansowany przez Wspólnotę Polską.  W ramach projektu młodzież z Białorusi i  nasi uczniowie realizowali zajęcia z grafiki, fotografii i wspólnie przygotowywali spektakl teatralny.

Istotą zajęć graficznych, prowadzonych przez Panią Martę Muszyńską – Józefowicz  było tworzenie fotokolaży z użyciem fotografii  wybitnych Polaków: Piłsudskiego, Hallera, Paderewskiego i Dmowskiego oraz różnych wariantów polskiego orła. Uczniowie wycinali odpowiednie fragmenty, układali je w kompozycje i za pomocą różnych technik przenosili na papier graficzny. Całość kompozycji uzupełniali szablonami, które pozwoliły na dodanie akcentu kolorystycznego. Były to różne formy podkreślające czerwień, co nadało pracom charakter patriotyczny.

Zajęcia z fotografii, pod kierunkiem Pani Marty Mariańskiej, przebiegały pod hasłem: „Droga do Niepodległej w obiektywie – moda polska 1795-1918”. Dzięki życzliwości Akademii Teatralnej oraz Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku wykorzystane zostały polskie suknie z XVIII i XIX oraz początków XX wieku.  Operatywność Pani Dyrektor Barbary Sieńczuk zaowocowała bogactwem  rekwizytów: wachlarzy, kapeluszy, szali, rękawiczek, parasolek, butów. W kompletnych strojach dziewczęta i panie z zaprzyjaźnionych miast pozowały do zdjęć. Młodzież Liceum doradzała w kwestii upięcia włosów, ułożenia rąk, zaaranżowania sytuacji. Fotografie zostały poddane obróbce komputerowej, wydrukowane w kolorze sepii i pięknie oprawione. Nasi goście nie mogli uwierzyć własnym oczom – patrzyli na siebie sprzed stu lub dwustu lat.

Spektakl teatralny, przygotowywany pod kierunkiem Pani Elżbiety Suchockiej, powstał w oparciu o legendę „Jak to ze lnem było?” Marii Konopnickiej, pisarki pochodzącej z naszych terenów.  Miejsce urodzenia autorki – Suwałki – jest bliskie i Podlasianom z Supraśla, i Białorusinom z Mohylewa. Praca nad przedstawieniem przebiegała etapami. Najpierw młodzież czytała tekst legendy, omawiała treść i starała ją zrozumieć, doskonaląc jednocześnie umiejętność mówienia po polsku. Potem analizowała strukturę utworu, zwracając uwagę na najważniejsze elementy akcji. W dalszej kolejności – malowała obrazy ilustrujące części legendy, ucząc się  jednocześnie „Prząśniczki” wg Stanisława Moniuszki z tekstem Jana Czeczota. Obaj twórcy urodzili się na Białorusi. Prace plastyczne zostały przygotowane w celu pokazania ich w teatrzyku kamishibai. Kiedy obrazy schły, dziewczęta uczyły się inscenizacji tekstu, odzwierciedlającej zachowania bohaterów legendy: króla, starca, służących, Różeńki tkającej na kołowrotku. Został wykorzystany zarówno tzw. teatr żywego słowa, jak i pantomima. W efekcie spektakl odbywał się na dwóch planach: w teatrzyku kamishibai i na scenie. Zwieńczył go wspólny śpiew „Prząśniczki”. Młodzież, grając w kostiumach z teatru, pięknie prezentowała się na scenie. Zasłużyła na licznie zgromadzoną publiczność i gromkie brawa.

Dziewczęta z obu krajów – pod troskliwą opieką Pani Dyrektor Barbary Sieńczuk – uczestniczyły też w wycieczkach krajoznawczych: szlakiem tatarskim oraz do Warszawy. W Kruszynianach obejrzały meczet i spróbowały tatarskich potraw. W Warszawie zwiedziły Stare Miasto z przewodnikiem, Zamek Królewski oraz uczestniczyły w zajęciach w Centrum Nauki „Kopernik”. Poznały smak polskiego obiadu w stolicy. Mimo że pogoda miała swoje kaprysy, wróciły szczęśliwe.

Atrakcją dla gości było też spotkanie z Burmistrzem Supraśla – Panem Radosławem Dobrowolskim oraz sekretarzem – Panem Mariuszem Żukowskim. Opowiedzieli oni o Supraślu, jego obecnym rozwoju i perspektywach na przyszłość. Wspomnieli również o współpracy z partnerskim miastem – Wielką Brzsostowicą na Białorusi.

Podsumowując, należy stwierdzić, że projekt został zrealizowany znakomicie. Podczas uroczystego zakończenia była obecna przedstawicielka Współnoty Polskiej, Pani Karolina Szymborska. Dało się zauważyć radość w jej oczach, gdy obserwowała efekty współpracy.  Słowa wdzięczności płynęły też z ust Pani Dyrektor ze Szkoły nr 2 w Mohylewie – Liudmiły Abramuk oraz nauczycielek: Anastasyi Tkachovej i Tatsiany Yakaulevej.

Jeżeli wykonując swoją pracę, można sprawiać radość innym, to radość ta jest dwukrotna.