PROJEKT eTWINNING „STREET ART: WHAT YOUR EYE CAN CATCH”

Projekt eTwinning

„Street art: what your eye can catch”  – to tytuł projektu zrealizowanego w Liceum Plastycznym w Supraślu w ramach platformy eTwinning w  okresie październik 2018 – styczeń 2019. W projekcie uczestniczyli uczniowie klas 3gr i 3ti. Językiem projektu był język angielski. Głównym założeniem przedsięwzięcia  było zainteresowanie uczniów przykładami sztuki ulicznej, znajdującej się w miejscach ich zamieszkania, jak również ćwiczenie umiejętności komunikacji i wymiana informacji  w języku angielskim z partnerami projektu z Hiszpanii, Chorwacji i Turcji. Uczniowie zgromadzili materiały w postaci zdjęć, opisów, informacji o autorach, historii związanych z powstaniem poszczególnych  przykładów sztuki ulicznej.

Na platformie eTwinning uczniowie opublikowali swoje autoprezentacje w postaci filmu, zaprezentowali swoją szkołę, miejscowość  i Polskę, używając różnych aplikacji i narzędzi internetowych. Przygotowali również własne projekty graffiti i murali w formie pocztówek. W ogólnoszkolnym głosowaniu wybrano logo projektu, jak również przygotowano ogólnoszkolną  wystawę podsumowującą projekt w postaci wystawy materiałów zgromadzonych podczas prac projektowych.

Dzięki projektowi uczniowie mogli wykorzystać znajomość języka angielskiego do bezpośredniej komunikacji z rówieśnikami z Hiszpanii, Chorwacji i Turcji – partnerów projektu i poznać kulturę tych krajów. W czasie realizacji wykorzystano Internet, różnorodne oprogramowania, aparaty fotograficzne i kamery, co uczyniło zajęcia znacznie ciekawszymi i bardziej angażującymi.

Zdecydowanie polecam  korzystanie z platformy eTwinning. Udział w projekcie nie wymaga nakładów finansowych,  zarejestrowany użytkownik ma dostęp do licznych, bezpłatnych narzędzi, dzięki którym może rozpocząć i prowadzić współpracę  ze szkołami z Polski lub innych krajów. Platforma daje szansę na naukę w innej, bardziej atrakcyjnej formie, powoduje zdrowe współzawodnictwo wśród uczniów i urozmaica zajęcia.

Jolanta Hołownia – nauczyciel języka  angielskiego