HARMONOGRAM / TRIENNALE

7 czerwiec
 
9.00 – 11.00 – obrady jury
 
11.30 – 12.30 – wykład prof. Włodzimierza Cygana „Wiązanie Mikro z Makro”
 
12.30 – otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników