SPOTKANIE Z HISTORIĄ, NATURĄ I SZTUKĄ NA ZIEMI MOHYLEWSKIEJ

W dniach 02-08.06. 2019 grupa młodzieży wraz z nauczycielami z Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu w ramach realizacji projektu współpracy ze Szkołą Średnią Nr 2 w Mohylewie przebywała na ziemi białoruskiej.

     Współdziałanie między szkołami rozpoczęło się już w 2016 roku, kiedy to została podpisana umowa o współpracy, która zaowocowała wzajemnymi wizytami nauczycieli i plenerami artystycznymi młodzieży. W 2018 roku dzięki Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” i Ministerstwu Edukacji Narodowej rozpoczęła się realizacja projektu „Razem dla Edukacji”. W październiku 2018 roku młodzież ze Szkoły Średniej nr 2 w Mohylewie gościła na plenerze artystyczno-językowym w Liceum Plastycznym w Supraślu, uczestnicząc w przedsięwzięciu „ Niepodległa w obiektywie” z okazji obchodów 100-lecia niepodległości Polski.

     Druga część realizacji projektu miała miejsce w pierwszych dniach czerwca na Białorusi. Nasze koleżanki – nauczycielki ze Szkoły Średniej Nr 2 w Mohylewie: Anastazja Hakiri i Tatiana Jakovlewa przygotowały plener akwarelowy dla młodzieży z Liceum Plastycznego w Supraślu, a także bogaty program, mający na celu poznanie historii i natury ziemi białoruskiej.

     Zaplanowany i prowadzony plener akwarelowy przez Panią Tatianę Jakovlewą opierał się na współpracy z wybitnymi artystami z Mohylewa: Panią Heleną Rogaczową i Panią Ireną Krywicką, zajmującymi się akwarelą. Miał on na celu poznanie przez młodzież polską tajników różnych technik tej sztuki. Młodzież malowała kwiaty, ptaki i pejzaże w różnych miejscach Mohylewa i poza nim: w ekologiczno-turystycznym kompleksie „Stawy Mikołaja” oraz w  Zdrawniewie, obok muzeum-dworu I.E. Repina nad rzeką Dżwiną.

     W ramach licznych wycieczek młodzież zwiedzała różne miejsca związane z życiem Polaków i wielkich artystów białoruskich. W Mohylewie podziwiała m.in. kościół Św. Stanisława oraz Muzeum Witolda Kajetanowicza Białynickiego-Biruli, przechadzała się uliczkami miasta, poznając jego historię i związki z Polską, słuchając barwnych opowieści przewodnika.

     Duże wrażenie na uczestnikach pleneru wywarła historia życia i twórczości   I.W. Newrewa, którą mogli poznać w muzeum artysty w gospodarstwie agroturystycznym „Stawy Mikołaja”. Młodzież także zwiedziła tam Muzeum ZSRR, stykając się z przedmiotami życia codziennego pokolenia swoich rodziców, a nawet dziadków.

    Jeszcze większe wrażenie wywarło na młodych ludziach zwiedzanie Muzeum Historii Witebskiej Ludowej Szkoły Artystycznej, a zwłaszcza wykład Pana Dyrektora tej placówki na temat suprematyzmu oraz związków między Markiem Chagallem i Kazimierzem Malewiczem, a także grupy artystów, głoszących zasady Nowej Sztuki – UNNOWIS. Szczegóły z życia Marka Chagalla młodzież poznała w domu-muzeum tego artysty, dowiadując się wielu ciekawostek na temat jego sytuacji rodzinnej i osobistej oraz pobytu za granicą.

       Ze świata nowoczesnego konstruktywizmu młodzież odbyła podróż artystyczną w wiek XIX, zwiedzając muzeum-dwór I.E. Repina w miejscowości Zdrawniewo. W duchu realizmu reprezentowanego przez tego artystę, na łonie natury, nad rzeką Dźwiną, zakończyła plener akwarelowy.

     Jego efekty zostały zaprezentowane 8 czerwca 2019 roku podczas wernisażu w Galerii Szkoły Średniej Nr 2 w Mohylewie.

     Uczestnicy pleneru wraz z opiekunami mają w pamięci ucztę duchową i bogactwo doznań.  Są wdzięczni za opiekę merytoryczną i niebywałą gościnność organizatorom pleneru: Anastazji Hakiri i Tatianie Jakovlewej, a także za pomoc finansową i organizacyjną – Podlaskiemu Oddziałowi Wspólnoty Polskiej w Białymstoku.

   Mamy nadzieję, iż nasza przyjaźń i współpraca będzie się rozwijała dla dobra młodzieży obu krajów.

Elżbieta Suchocka

Barbara Sieńczuk