TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

 

20.08.2019r. – poprawkowe egzaminy maturalne – część pisemna godz. 9.00
21.08.2019r. – poprawkowe egzaminy maturalne – część ustna godz.11.00

26.08.2019r.

– egzamin poprawkowy z matematyki – część pisemna godz. 9.00
– egzamin poprawkowy z matematyki – część ustna godz. 12.00

– egzamin poprawkowy z rysunku i malarstwa – godz. 9.00

27.08.2019r.

– egzamin poprawkowy z historii sztuki godz. 9.00

28.08.2019r.

– egzamin dyplomowy– część praktyczna godz. 9.00

– egzamin dyplomowy – część teoretyczna godz. 10.00