POMOC MATERIALNA W FORMIE DOŻYWIENIA

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH POMOCĄ MATERIALNĄ

W FORMIE DOŻYWIANIA

PROSZĘ O ZŁOŻENIE WNIOSKÓW

DO DNIA 30. 09. 2019 r.

w gabinecie pedagoga/psychologa

Wnioski można pobierać u Kingi Kujawy w bibliotece szkolnej bądź na stronie internetowej szkoły w zakładce /dokumenty