NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego nauczania na odległość informujemy, że zajęcia w naszym liceum będą prowadzone za pośrednictwem e-dziennika oraz e -learningowych platform edukacyjnych: Zoom, Microsoft Office Teams, e-podręczniki.pl. Szczegółowe informacje na temat zasad prowadzenia zajęć na odległość będą przekazane Rodzicom i Uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

Zasady_nauki_zdalnej_plspsuprasl