REKRUTACJA NOWE TERMINY

Terminy postępowania rekrutacyjnego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu

  • do 22 czerwca 2020 r. do godz. 14.00 – Złożenie dokumentów rekrutacyjnych
  • 29 czerwca 2020r. godz. 9.00 egzamin wstępny część praktyczna

Ze względu na stan epidemiologiczny, w tym roku część teoretyczna egzaminów wstępnych nie odbędzie się.

  • 2 lipca 2020 r. podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do PLSP w Supraślu na stronie internetowej szkoły:  lpsuprasl.pl

Terminy uzupełnienia wniosków :

  • od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz  o  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • 6 sierpnia 2020 r. podanie do wiadomości  na stronie internetowej szkoły:  lpsuprasl.pl listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych  do PLSP w Supraślu