TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

24.08.2021

poprawkowe egzaminy maturalne – część pisemna godz. 9.00

25.08.2021

egzamin poprawkowy z matematyki  – godz. 9.00

egzamin poprawkowy z historii sztuki godz. 9.00

egzamin poprawkowy z rysunku i malarstwa godz. 9.00

 26.08.2021

egzamin poprawkowy z rysunku i malarstwa godz. 9.00

            egzamin dyplomowy część praktyczna realizacje intermedialne godz. 9.00