WAŻNE – KLASY PIERWSZE

Prosimy o przyniesienie podpisanych teczek z pracami wakacyjnymi
i
przekazanie ich wychowawcom w dniu 1 września 2020 roku.