KONSULTACJE ON – LINE

Drodzy Kandydaci!

Szkoła prowadzi indywidualne konsultacje dla kandydatów z nauczycielami rysunku, malarstwa i rzeźby. 

Ze względu na stan epidemii Covid-19 w tym roku konsultacje odbywać się będą w formie zdalnej .

Zapraszamy Was do przesyłania zdjęć swoich prac na adres  konsultacje@lpsuprasl.pl

Nasi nauczyciele udzielą Wam korekt w formie pisemnej lub na spotkaniu online, na platformie Microsoft  – Teams

w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Prześlijcie @ zdjęcia prac o tematyce: pejzaż, postać i martwa natura w formacie A3, oraz prace własne z wyobraźni. 

Przykład realizacji tematu: studium martwej natury, wykonanych przez uczniów klasy pierwszej.