OTWARCIE WYSTAWY „MOJA KWARANTANNA”

Zapraszamy wszystkich uczniów oraz tegorocznych absolwentów PLSP w Supraślu na uroczyste otwarcie wystawy i rozstrzygnięcie konkursu „Moja kwarantanna”, które odbędą się dnia 1 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00 w szkolnej galerii „Pod Kariatydami”.

Konkurs „Moja kwarantanna”powstał z inicjatywy fundacji „The Pucilowski Foundation” z Nowego Jorku, która od wielu lat wspiera finansowo utalentowanych uczniów i studentów z Polski. Konkurs skierowany był wyłącznie do uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu, które było organizatorem konkursu i wystawy.

Temat konkursu związany jest z sytuacją z ostatniego roku. Autorzy prac za pomocą różnych technik pokazali własną interpretację czasu kwarantanny i emocje im towarzyszące.

Jury powołane przez organizatora dokonało oceny prac oraz przyznało nagrody finansowe ufundowane przez The Pucilowski Foundation w łącznej kwocie 15 000 zł. Wśród uczniów każdego rocznika zostały przyznane nagrody: pierwsza, druga, trzecia oraz łącznie 21 wyróżnień. 

Gratulujemy wysokiego poziomu autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. 

KATALOG PRAC