ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE RODZICÓW UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W NASZEJ SZKOLE OD WRZEŚNIA 2021

Konsultacje psychologiczne dla rocznika „0”

Pragnąc pomóc naszym nowym Uczniom i Rodzicom dołączyć sprawnie do naszej szkolnej społeczności – proponujemy konsultacje z psychologiem/pedagogiem szkolnym, podczas których dowiedzieć się można będzie więcej nt. specyfiki nauki w średniej szkole plastycznej, poznać wyzwania z tym związane, a także podzielić się swoimi oczekiwaniami i nadziejami. Będzie też okazja porozmawiać nt. indywidualności Państwa dziecka, warunków mieszkania w internacie, bezpieczeństwa. 

Uzdolnienia plastyczne wiążą się z dużą wrażliwością estetyczną i emocjonalną, ważne jest dla nas kształtowanie u uczniów odporności na stres. Dlatego właśnie szczególnie zapraszamy na konsultacje tych z Państwa, których dziecko posiada opinię
lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej, jest pod opieką specjalistyczną, również w zakresie zdrowia psychicznego,
jest w jakiejś szczególnej sytuacji życiowej lub w ogóle mają Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości dotyczące problematyki okresu dojrzewania, dbałości o dobrą kondycję psychofizyczną czy rozwoju artystycznego.

Prosimy mieć na uwadze, że nauka w ogólnokształcącej szkole plastycznej wiąże się z dużą ilością obowiązków i nauki, wymaga dobrej organizacji czasu i tworzenia atmosfery bezpieczeństwa. Niezbędne jest więc zaangażowanie wszystkich – uczniów, nauczycieli
i rodziców. Mamy nadzieję, że konsultacje będą początkiem naszej z Państwem współpracy nad zapewnieniem warunków właściwych do rozwoju artystycznego i osobowego naszych nowych Uczniów.

Konsultacje z psychologiem/pedagogiem szkolnym możliwe są do zakończenia zajęć w szkole tj. do 24 czerwca 2021r. w godzinach pracy szkoły. W celu umówienia się prosimy o kontakt telefoniczny.

Małgorzata Mozerys-Ćwikła psycholog szkolny tel. 501 726 813

Kinga Kujawa pedagog szkolny tel. 691 840 387