JESTEŚMY Z „PANEM TADEUSZEM”

W kwietniu i maju 2021 roku, podczas nauczania zdalnego i częściowo stacjonarnego, klasa 2 gr realizowała projekt szkolny: JESTEŚMY Z „PANEM TADEUSZEM”. Jego celem było przypomnienie sobie i poszerzenie przez uczniów wiadomości na temat epopei narodowej, która – według nowej podstawy programowej – jest lekturą obowiązkową tylko w szkole podstawowej, a jej znajomość  jest niezbędna na maturze z języka polskiego. Uczniowie podzielili się na dwuosobowe zespoły i wybrali sobie zagadnienia do opracowania. Podczas przygotowywaniu prezentacji mogli liczyć na pomoc opiekuna merytorycznego – pani Elżbiety Suchockiej.  Poniżej można zobaczyć efekty ich pracy.

11. Opisy natury w „Panu Tadeuszu” – Monika Łabędzka