Informacja dla uczniów przyjętych do internatu w roku szkolnym 2021/2022

Zakwaterowanie w internacie na nowy rok szkolny będzie możliwe od dnia 31 sierpnia 2021 r. od godziny 12.00
Uczniowie przyjęci do klas pierwszych 2021/2022 zgłaszają się z rodzicem/opiekunem prawnym.