LISTA PRZYJĘTYCH DO INTERNATU 2022/2023

LISTA PRZYJĘTYCH DO INTERNATU DOSTĘPNA JEST W BUDYNKU SZKOŁY

 

Zgodnie z Regulaminem Internatu PLSP w Supraślu § 15 uczniowi, który nie został przyjęty do Internatu przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu, którego decyzja jest ostateczna.
Odwołania należy składać do sekretariatu szkoły w terminie do 29.06.2022