Kadra

Pracownicy Szkoły w roku 2021/2022

Dyrektor - Wojciech Sokólski

Wicedyrektor - Barbara Sieńczuk

Wicedyrektor ds. artystycznych -  Honorata Wincenciak-Zamostna

Kierownik Internatu - Piotr Puczyński

Przedmioty ogólnokształcące

Język polski

Elżbieta Suchocka

Język angielski

Jolanta Hołownia

Monika Michniewicz

Barbara Sieńczuk

Joanna Kułakowska

Język francuski

Izabela Karczewska- Kiedysz

Matematyka

Anna Śmietańska

Historia

Anna Sobecka

Przemysław Lech

Geografia

Anna Sobecka

Historia i społeczeństwo

Przemysław Lech

WOS

Przemysław Lech

Biologia, Chemia

Bożena Agata Budlewska

Historia sztuki

Marzanna Polkowska

Anna Sobecka

Fizyka

Sadowska Krystyna

Informatyka

Tomasz Izbicki

Wychowanie Fizyczne

Katarzyna Rewucka

Religia

ks. Andrzej Chutkowski

ks. Piotr Dzierzgowski

Podstawy przedsiębiorczości

Elżbieta Carewicz 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Przemysław Lech

Muzyka

Dorota Dudzińska 

Przedmioty artystyczne

Tkanina artystyczna

Małgorzata Wysocka-Waraksa

Techniki rzeźbiarskie

Weronika Adamowska

Marian Ciszek- nauczyciel wspomagający

Techniki druku artystycznego

Marta Muszyńska-Józefowicz 

Małgorzata Józefowicz -nauczyciel wspomagający

Realizacje intermedialne

Katarzyna Zabłocka 

Krzysztof Raczkowski - nauczyciel wspomagający

Rysunek i malarstwo

Beata Wilczyńska

Honorata Wincenciak- Zamostna

Urszula Zawadzka-Wyrzykowska

Rzeźba

Małgorzata Niedzielko 

Podstawy projektowania

Małgorzata Józefowicz

Podstawy fotografii i filmu

Marta Mariańska 

Projektowanie multimedialne

Marta Mariańska 

Psycholog szkolny / Pedagog

Kinga Kujawa

Małgorzata Mozerys-Ćwikła 

Biblioteka szkolna

Ewa Kurkowska

Internat

Anna Harasim

Piotr Puczyński

Mariusz Turczyński

Agnieszka Wróblewska

Marta Żukowska

Izabela Karczewska- Kiedysz

Przemysław Lech