Zamówienia publiczne

Informacje na temat przetargów w witrynie Biuletynu Informacji Publicznej

Wymiana odtworzeniowa stolarki okiennej i drzwiowej w Pałacu Buchholtza w Supraślu.

Dokumentacja projektowa

Przebudowa ogrodzenia Zespołu fabrycznego Jansena na działkach 1485/1 i 1485/2 w Supraślu.

Załącznik nr 6, dok. projektowa, wykonawcza

Wymiana kotłowni gazowej, oraz docieplenie stropodachu i wymiania instalacji wewnętrznych c.o., c.w.u., i elektrycznej w budynku warsztatów szkolnych Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu”.

Dokumentacja Projektowa