Rada rodziców

Rada Rodziców przy Liceum Plastycznym w Supraślu uprzejmie prosi o wpłaty na konto Rady Rodziców w wysokości 50,00 zł za rok szkolny. Powyższą kwotę można wpłacać w kilku ratach. Istnieje również możliwość wpłaty bezpośrednio u Przewodniczącej Rady Rodziców tuż po wywiadówce.

Pieniądze zebrane na koncie przeznaczane są – zgodnie ze Statutem Rady – na dofinansowanie wycieczek programowych klas trzecich, wyjazdów plenerowych, warsztatów artystycznych, konkursów, nagród, oraz wszelkich innych działań, mających na celu rozwój artystyczny i ogólnokształcący naszej młodzieży oraz promowanie naszej szkoły.

numer konta bankowego:

Rada Rodziców Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera
16-030 Supraśl ul. Plac Kościuszki 1
Bank PEKAO S.A. o/Białystok
nr konta: 69 1240 5211 1111 0010 3842 6062

W tytule wpłaty prosimy koniecznie podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

 

Imię i nazwisko przewodniczącej: Barbara Szopa

Adres e-mail: radarodzicowlpsuprasl@gmail.com