Historia szkoły

Początki Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu sięgają listopada roku 1944, kiedy to artysta plastyk Stanisław Stolarczyk założył Koedukacyjną Średnią Szkołę Malarstwa i Rzemiosł Artystycznych w Białymstoku. Przemianowana w 1945 r. na Szkołę Malarstwa i Rzemiosł Artystycznych, funkcjonowała w Białymstoku na ulicy Kilińskiego 7 do 1959 r. W tymże roku przeniosła ona swoją siedzibę do zespołu pałacowego Buchholtza w Supraślu. W swej historii Szkoła nosiła wiele nazw min:. Liceum Sztuk Plastycznych, Liceum Technik Plastycznych, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, Liceum Plastyczne.

Od 1950 roku funkcjonuje w Szkole specjalizacja tkactwo artystyczne (dziś tkanina artystyczna). We wrześniu 1968 roku wprowadzono nową specjalizację pamiątkarstwo, przekształconą później na snycerstwo. W 1995 roku pojawiła się w szkole grafika użytkowa. W XXI wieku, w Szkole funkcjonują cztery specjalizacje: tkanina artystyczna, techniki rzeźbiarskie, techniki druku artystycznego oraz realizacje intermedialne.