DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej plspsuprasl.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016. 09. 01. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020. 09. 01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

– w części multimediów publikowanych przed 23 września 2020r. nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych oraz opisu tekstowego co przedstawiają i czego dotyczą, nie zawierają one również audio deskrypcji

– strona nie posiada wyszukiwarki ani mapy strony

– brak ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna przeglądarki

– brak informacji o rozmiarze, formacie i języku dostępnych na stronie dokumentów do pobrania

Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.25.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Audyt został przeprowadzony w formie samooceny w oparciu o walidatory oraz na podstawie listy kontrolnej do badania dostępności cyfrowej strony internetowej – wersja 2.1.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.25.