Zespół psychologiczno – pedagogiczny

Ważne telefony

Placówki wspierające młodzież, rodziców oraz szkołę:

1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w
Białystoku, ul. Słonimska 15/1, tel: 85 741 62 35 www.pppp.powiatbialostocki.pl

2. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi

Białystok, ul. Mickiewicza 31/2 tel. 85 73286 66
www.specpor.webpark.pl

3. Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii (MOKiT)
Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 746 06 23
www.ddps.webpark.pl

4. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji ETAP
Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 52 24
www.stowarzyszeniedroga.pl

5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OiK)
Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 50 27 lub 28

6. Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR
Białystok, ul. Berlinga 8, tel. 85 651 65 64

7. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
Choroszcz, ul. Brodowicza 1 tel.85 719 10 91 w. 224
www.sppchoroszcz.med.pl

8. Centrum Zdrowia Psychicznego Białystok – Północ
Białystok, ul. Radzymińska 2 tel. 85 74 340 44
www.sppchoroszcz.med.pl (poradnie)

9. Centrum Zdrowia Psychicznego Białystok – Południe
Białystok, ul. Radzymińska 2 tel. 85 7434306
www.sppchoroszcz.med.pl (poradnie)

10. Ośrodek Psychoterapii Medycznej
Białystok, ul. Ciołkowskiego 49 tel. 85 653 88 86
www.psychoterapia.bialystok.pl

11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opieka Medyczna „Opoka” Ul. Antoniukowska 11  Białystok, tel: 85 664 14 44

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania 0 801 199 990.

Pod tym numerem telefonu otrzymasz pomoc oraz wsparcie jeśli Twoim problemem są narkotyki i uzależnienia od narkotyków. Pod numer 0 801 199 990 możesz zadzwonić jeśli problem dotyczy Ciebie lub jeśli martwisz się, że ktoś Ci bliski ma problem z narkotykami.
Telefon jest czynny codzienne od 16:00 do 21:00.

Niebieska linia 0 801 12 00 02.

www.niebieskalinia.pl

Tu możesz zadzwonić jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie lub znasz kogoś kto doświadcza takiej przemocy w domu.
Połączenie z numerem Niebieskiej Linii jest płatne za pierwszy impuls według stawki operatora. Telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-22:00 oraz w  niedziele w godzinach 10:00-16:00.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 22 250 63 56

www. parpa.pl

Filmy z zakresu udzielania pierwszej pomocy